Cursus BedrijfsHulpVerlening (BHV)-Basis
Het Huisdier Kennis Instituut geeft de opleiding BHV in samenwerking met Medifill Nederland®. Medifill Nederland houdt zich bezig met het verzorgen van cursussen BedrijfsHulpVerlening en het verstrekken van adviezen op het gebied van Arbo-technische zaken waar de gemiddelde ondernemer door zijn of haar werkzaamheden niet aan toe blijkt te komen (R.I.&E., calamiteitenplan, vluchtplannen etc.). Medifill Nederland doet dit vanuit een ondernemersachtergrond wat betekent dat wij absoluut géén zaken adviseren welke voor u niet wenselijk of verplicht zijn.  

Door met kleine groepen te werken kunnen wij de basiscursus BedrijfsHulpVerlening in slechts één dag aanbieden (normaal 2 dagen). De lestijd is van 09.00 uur tot 18.00 uur.  

De cursus bestaat uit vier onderdelen te weten EHBO, het beperken en bestrijden van een beginnende brand, communicatie en het samenwerken met overige hulpverleners. Naast de theoretische onderbouwing is er tijdens de cursus ruim aandacht voor het praktische gedeelte en zullen de cursisten de diverse handelingen ook in de praktijk moeten brengen (waaronder een brandje blussen). De cursisten krijgen lesmateriaal mee waarin de lesstof nog eens in begrijpelijke taal wordt beschreven. 

Hieronder willen wij nog enkele punten opsommen aangaande de cursus, en het nut hiervan.
* Ons streven is een praktijkgerichte opleiding te verzorgen die voldoet aan alle eisen, maatwerk dus.
* Cursisten ontvangen, na het met goed gevolg afleggen van een toets, het certificaat BedrijfsHulpVerlener.
* Wij maken tijdens de lessen gebruik van de lesstof van het NIBHV (Nederlands Instituut BedrijfsHulpVerlening).
* De verzekering zal in geval van een claim kijken of aan de wet- en regelgeving is voldaan, dus ook of er voldoende BHV-ers waren, als dit niet het geval blijkt kan de verzekering weigeren tot uitkering over te gaan (staat in iedere polis vermeld).
* Het kan dus zijn dat u denkt verzekerd te zijn maar door het ontbreken van
(voldoende) BHV-ers binnen uw bedrijf blijkt dat de verzekering niet uit hoeft te betalen, niet …verzekerd.

Certificaat
Na de toets, die op dezelfde cursusdag wordt afgenomen, ontvangt men het Certificaat BedrijfsHulpVerlener (pasje). Dit Certificaat is 1 jaar geldig. Na 1 jaar volgt een korte herhalingscursus (1 dagdeel van 09:00 tot 12:30 uur) voor wederom het nieuwe jaarlijkse certificaat. Kandidaten ontvangen hiervoor thuis een reminder.

Inschrijven, cursusdatums of meer informatie kunt u vinden op onze vernieuwde site: www.huisdierkennis.nl

Trimcafé-dagen
Het Huisdier Kennis Instituut gaat regelmatig trimcafé-dagen organiseren voor cursisten en gediplomeerden die meer over een bepaald ras (of een techniek) willen leren. Deze dagen staan onder begeleiding van de echte specialisten en vinden plaats in ons leslokaal in het midden van het land (Bunnik bij Utrecht). Uiteraard ook een geweldige extra training voor het examen. 

Op deze dagen (van 10:00 tot 16:00 uur) kunt u deelnemen met een eigen hond of alleen kijken. Indien u onder uw klanten het betreffende ras/techniek met vachtproblemen heeft, is het misschien leerzaam deze (ook) mee te nemen naar deze trimdag. Cursisten van het HKI ontvangen voor hun aanwezigheid een studiepunt.

Informatie over de onderwerpen, datums en het aanmelden kan via telefoonnummer 030 – 65 67 200 van het Huisdier Kennis Instituut te Bunnik of vul het inschrijfformulier in op www.huisdierkennis.nl

Verdiepingscursus Huid en Vacht – Hond en Kat 
In samenwerking met Jet Bijen-Veldhoen van de Praktijk voor Huid en Vacht te Aardenburg heeft het Huisdier Kennis Instituut de verdiepingscursus Huid en Vacht opgezet. Reden hiervoor zijn de vele vragen en speculaties op facebook. Huidafwijkingen worden nu veelal toegeschreven aan medicijnen, voeding en verzorging. Middels deze dag proberen we dieper op het behoud van de vacht in te gaan. 

Er is de laatste jaren zoveel meer duidelijk geworden over de vachtgroeicyclus bij de hond en kat, en de gevolgen van het trimmen daarop, waardoor deze dag ook uitermate geschikt is voor de gevestigde trimmer met geruime ervaring. 

De moderne manier van honden houden maakt dat ingrijpen in het “gezonde” dier kritisch wordt bekeken. Preventie als ontwormen en vaccineren ziet men al als ingrijpend en de voeding wordt zo natuurlijk mogelijk samengesteld. Met het houden van honden en katten volgens bovenstaande “moderne stijl”  is het dan minstens van belang spaarzamer in te grijpen in de vachtgroeicyclus en de huidgezondheid, waardoor het immuunsysteem zo min mogelijk wordt aangetast. Het welzijn van de hond maar zeker van de kat wordt daarmee bestendigd.

Voor meer informatie over de datum van deze verdiepingsdag en het aanmelden, ga naar: www.huisdierkennis.nl